Akustikvæg

Se vores forslag til køb af akustikdug her.

 


Akustikvægge med trælister

Denne type akustiskvægge har fået en opblomstring i nyere tid. Det skyldes overordnet to hovedstrømninger indenfor moderne arkitektur: Modebølgen for skandinavisk design og et større fokus på brugen af naturmaterialer til indretningsarkitektur. Væggene monteres typisk i kontorer, kantiner, uddannelsesinstitutioner, auditorier og lignende, men har også fundet ind i de private hjem i køkkener og stuer.

Akustikvægge udført med trælister giver en flot og harmonisk vægflade, hvor udformningen understreger rummenes linjer og tilføjer et stilrent udtryk. En smuk løsning som giver et godt indeklima, eftersom listerne giver en fantastisk akustik i rummet – selv med mange mennesker samlet. Listevægge er for det meste monteret på akustik underlag for at opnå en bedre akustisk løsning. Ved montering af akustikvægge absorberes lydbølgerne i lokalet effektivt, og det samlede lydfelt falder hurtigere, dvs. efterklangstiden bliver kortere. Derudover forbedrer tilføjelsen af trælister eller ribber ​også taleklarhed, reducerer lydudbredelsen og eliminerer forstyrrende ekkoer. Typisk er taleklarhed forhindret af sene ekkoer eller refleksioner, eksempelvis fra en fjern mur i et auditorium. De sene lydreflektioner fra væggen blandes med den direkte tale fra taleren og mudrer lydbilledet. Ved at absorbere lydbølgerne i et lokale fjernes uønskede sen ekko/refleksioner og taleskarpheden styrkes.

Det samme gør sig gældende i stort set alle store og åbne rum, hvorfor god akustik er en nødvendighed. Hvis man vil sikre de helt optimale forhold, påtænker man ikke kun lydene indefra rummet i sit indretningsdesign, men også  potentielle udefrakommende støjkilder. 

En lydisoleret akustikvæg består i de fleste tilfælde af en bærende konstruktion i form af en  træ- eller stålkonstruktion. Denne væg fores typisk med 45 mm mineraluld, som efterfølgende beklædes med akustikdug og slutteligt monteres akustiklisterne eller -ribberne.

Akustikpaneler til væggen

Akustikvægge kan også installeres med paneler i stedet for trælister eller ribber. Akustiske paneler fremstilles i forskellige former kan udføre forskellige lyddæmpende funktioner alt efter ens behov og ønsker. Typisk skal man spørge sig selv om ens hovedfokus er: absorberer lyd, reducere lydforurening eller akustisk korrektion. Den optimale konfigurationen varierer afhængigt af krav og omgivelser – panelerne vil blive installeret forskelligt i et mødelokale sammenlignet med et åbent kontorum.

Der findes en lang række forskellige metoder til montering af akustikpaneler, og nogle er simple nok til at man kan gære det selv, hvis det til sit private hjem eller et mindre kontor. Det er værd at bemærke, at akustikpaneler kan monteres som både væg- og loftsbeklædning, men fremgangsmåden er markant forskellig, og har man ikke håndværkersnilde, er det bedst at overlade monteringen til professionelle.

Overnævnte paneler er først og fremmest dem som går fra gulv til loft og væg til væg. Men der er flere akustikpaneler på markedet som tilbyder løsninger som er mere fleksible og med lavere omkostninger.

Lokal lyddæmpning til væggen

Akustiske paneler er blevet mere og mere populære lige siden de dukkede op i arbejdsmiljøer for nogle år siden. Uanset om det er i restauranter, receptionshuse eller i stigende grad kontorer, er akustiske paneler designet til at dæmpe lydniveauet. De bruges ofte i støjende områder og reducerer, korrigerer eller absorberer støjforurening. Der findes talrige designs i former, farver, dimensioner mv., så panelerne kan skræddersys til hver enkelt virksomheds udtryk.

Generelt kan det siges, at det er bedst at placere akustiske vægpaneler så tæt på lydkilderne og aktiviteterne som muligt – dog uden at placere dem alt for tæt på. Der skal være en afstand på ca. 1 meter mellem et akustiskpanel og den person, der skal befinde sig tættest ved den. Hvis du sidder for tæt på en lydabsorber, er der risiko for at personen kan føle sig ubalanceret og utilpas.

Ekkoer og lydforurening, der kommer udefra eller fra et rum til et andet, kan reduceres ved akustisk isolering, som typisk gøres ved at montere lydisolerende materiale i væggene i forbindelse med byggeriet af den givne bygning. Akustikpaneler er derfor ikke den rigtige løsning til isolerende rum, der lider af støjforurening, som stammer fra ydersiden. Deres hovedfunktion er at absorbere lyd, der kommer fra det pågældende rum.

Mobile og rumdelende akustiskvægge

Det stigende fokus på et sundt arbejdsmiljø har givet anledning til at komme på alternative løsninger til at afhjælpe støjgener og lydforurening på diverse arbejdsplader – særligt steder med store åbne rum eller med ekstreme støjkilder. En løsning kunne være den mobile akustiskvæg, som i princippet er et akustikpanel forsynet med hjul, og dermed nemt kan flyttes rundt i eksempelvis et værksted eller lignende åbne rum, hvor den generende støjkilde skifter fra sted til sted.

En anden løsning der egner sig til kontormiljøet, er vendbare akustikvægge opbygget af perforerede lameller med trælook. Lamellerne er fremstillet med støjdæmpende indlæg, og installeres sådan, at de kan anvendes til rumopdeling af store åbne kontorlandskaber. Lamellerne kan åbnes og lukkes, som man kender der hjemme fra stuen, og man har så både mulighed for det åbne kontorrum og afgrænse dele af lokalet til et lukket rum som kunne til et midlertidigt mødelokale. Lamellerne er perforerede på begge sider, så væggen har både en støjdæmpende funktion udadtil og indadtil.

Begge typer af akustiskvægge anvendes til at opdele arbejdsområder - og reducere noget af den støj, som kan være stressende at arbejde i.

Teorien bag akustikken – den korte version

En lydbølge bevæger sig i alle mulige retninger - den spredes ud over et helt rum og mod alle elementerne i lokalet. Lydbølger rammer alt hvad de møder - vægge, lofter, møbler og mennesker. Når en lydbølge møder en genstand, går en del af den igennem den og ud på den anden side, en del af den reflekteres tilbage og en del af den absorberes. Akustiske vægge, lofter og andre akustiske elementers formål er derfor, at øge omfanget af lydbølger der rammer dem, for dermed at reducere bølgernes intensitet og ekko.